Rada Rodziców

 
 
RADA  RODZICÓW PRZEDSZKOLA  PUBLICZNEGO  NR 7
W  DZIERŻONIOWIE 
NA ROK  SZKOLNY  2019/2020
 
I       Katarzyna Sopel
 
II      KatarzynaPapaj
 
III     Małgorzata Miernicka
 
IV    Anna Kurzaj
 
V     Agnieszka Ancybus
 
VI    Agnieszka Rodak
 
  
 
Przewodnicząca:     Agnieszka Ancybus
 
Sekretarz :                Katarzyna Sopel
 
Skarbnik:                  Agnieszka Rodak 
 
 
Komisja Rewizyjna: 
 
Przewodnicząca:  Katarzyna Papaj
 
Członkowie:           Anna  Kurzaj
   
                                Małgorzata Miernicka